Döviz taşıma ticareti
Finans Finansal Yönetim Ticaret Uluslararası Ticaret

Döviz Taşıma Ticareti (Currency Carry Trade) Nedir, Nasıl Yapılır?

Döviz Taşıma Ticareti (Currency Carry Trade) Nedir? Döviz taşıma ticareti (Currency carry trade) bir ülkenin para birimi ve faiz oranları üzerinden borçlanarak elde edilen parayı, diğer ülkenin para birimine çevirerek o ülke de faize yatırma işlemidir. Yüksek verimli para birimi ve düşük verimli para birimi arasında kar sağlama amacı taşır. Günümüzde döviz piyasasında popüler ticaret […]

Eğitim Ticaret Uluslararası Ticaret

Mutlak Üstünlük Teorisi

Adam Smith dış ticaretin yararlarını ve uluslararası uzmanlaşmanın önemini mutlak üstünlük teorisi ile açıklamıştır. İlk olarak 1776 yılında Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” olarak çevirdiğimiz kitabında ortaya atılmıştır. Mutlak üstünlük teorisi iki ülkenin ürettiği mal birim sayısından yola çıkarak açıklanır. Yapılan karşılaştırmada hangi ülke o mal üzerinde daha verimli bir birim üretebiliyorsa o mal üzerinde yoğunlaşmasını […]

Eğitim Ticaret Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Kapsamı

Uluslararası Ticaret Teorisi Uluslararası ticaret teorisi 2 ayrı bölümde incelenir. Bunlar mal ve hizmet akımları ve beraberin de getirdiği mali fon ve ödeme akımları. Ana başlıklarından da anlaşılacağı gibi mal ve hizmet akımları; bireyler arasında alışı, satışı gerçekleştirilen mal ve ürünlerle beraber soyut kavram içine alabileceğimiz ve satın alınan hizmetleri incelemektedir. Bir diğer başlığımız olarak […]