Ölçek Ekonomisi
Eğitim Ekonomi İktisat

Ölçek Ekonomisi ve Dışsal Ölçek Ekonomisi Nedir?

Düşük girdi maliyetleriyle daha fazla ürün ve ya hizmet sunulması ölçek ekonomilerinin oluşmasını sağlar. Ekonomi içerisinde yer alan firmalar az girdi maliyetleriyle daha fazla üretim ve ya hizmet sunabiliyorsa ölçek ekonomisi oluşur ve ekonomik büyüme sağlanır. Adam Smith, mutlak üstünlük teorisinden sonra ölçek ekonomileri teorisini öne çıkarmıştır ve birbirleriyle bağlantılı olduğunu savunmuştur. Adam Smith iki […]

İpotek Kaldırma
Bankalar Konut Kredileri

Banka Konut Kredisi İpotek Kaldırma ve Ücreti

Bankalar konut kredilerinde teminat amaçlı satın alınan mülke ipotek işlemi gerçekleştirir. İpotek kaldırma işlemlerinin bir diğer adı da ipotek fek işlemidir. Müşteriler konut kredisi tutarının tamamını ödedikten veya erken ödeme ile bankaya olan borcun tamamını kapattıktan sonra ipotek kaldırma (ipotek fek) işlemi talebinde bulunabilir. Konut kredisine ait ipotek belgeleri genellikle kredinin alındığı şubede bulundurulmaktadır. Bu […]

Etkin Piyasalar
Eğitim İktisat

Etkin Piyasalar Nedir?

İktisat ve Ekonomi içerisinde etkin piyasalar, kar fırsatlarının uzun döneme yayılmadan kısa sürede ortadan kalktığı piyasaları ifade eder. Daha detaylı anlayabilmek için örneklendirme çok mantıklı olacaktır. İşe gitmek için dolmuş kullandığınızı düşünelim. Beklediğiniz durakta sizle beraber aynı yöne gidecek birçok kişi olduğunu varsayalım. O an aynı durağa, aynı yöne giden iki dolmuşun geldiğini düşünün ve […]

Betimsel, Pozitif ve Normatif Ekonomi
Eğitim İktisat

Betimsel, Pozitif ve Normatif Ekonomi Nedir?

Ekonomik kavramların araştırılması ve sonuca bağlanmasında üç tür metoda başvurulur. Bu temel üç metod betimsel ekonomi, pozitif ekonomi ve normatif ekonomiden oluşmaktadır. Üç kavram birbirleriyle bağlantılıdır. İlk kullanılan yöntem betimsel ekonomi ile veriler toplanır, pozitif ekonomi ile elde edilen verilerin nasıl işlediği incelenir. Normatif ekonomi ile sonuç ilişkisi kurulur. Bu kavramlar iktisat biliminin de temel […]

Marjinalizm ve Batık Maliyet
Eğitim İktisat Yatırım

Marjinalizm ve Batık Maliyet Nedir?

Tercih ve ya alınan bir karar sonucu ortaya çıkan ana maliyet marjinalizm kavramını ifade eder. Yatırım kararlarının temelini oluşturur. Makro ve mikro ekonominin temel kavramlarındandır. Alınacak kararın tercih edilme olasılığını büyük önemle etkiler. Örneklendirme ile daha iyi pekiştirelim. Günümüzde popüler olan youtube yayıncılığını düşünelim. Birçok youtuber yaptığı içeriklerle iyi bir kazanç kapısı sağlayabiliyor ve sağladıkları […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert