Cari Oran Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Formülü?

Cari Oran Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Formülü?

Firma ve ya işletmenin dönen varlıklarının, kısa vadeli yabancı kaynaklarına karşı oranını gösteren hesaplama türüne cari oran denir. Daha geniş anlamı ile firmanın likiditeye çevirebileceği varlıkların, kısa vadeli borçlarının kaçta kaçına dek geldiğini gösterir. Kredi veren kuruluşlar ve yatırımcılar için önemli bir orandır. Oran sonucunun düşük çıkması, firmanın hali hazırda bulunan varlıklarının kısa vadeli borçlarını ödemeye yetmeyeceği ve ya zorlanması anlamına gelir.

 

Cari Oran Formülü

 

\[ Cari Oran = \frac{Dönen Varlıklar}{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar} \]

 

Genel itibari ile çıkan sonucunun 1.5 üstü olması iyi 2 üstü olması ise çok iyi şeklinde değerlendirilir.

 

Cari Oran Hesaplama Örneği

ABC firmasının bilançosunda 500.000TL dönen varlıklar,

350.000TL Kısa vadeli yabancı kaynaklar verisi olduğunu varsayalım.

Bu duruma göre

500.000 / 350.000 = 1.43

çıkan sonuca göre firma elinde bulundurduğu dönen varlıklar ile kısa vadeli aldığı borçların 1.43 katını karşılayabilmektedir.

Cari Oran analizinin yanında

Firmanın sahip olduğu dönen varlıkları yüksek likiditeden düşük likiditeye göre sıralayarak, ağırlık dağılımını da analiz etmek daha sağlıklı sonuçlar almayı sağlayacaktır.

Yukarıda yer alan önemli ayrıntı içinde bir oran analizi mevcuttur. Günümüzde yatırımcılar daha sağlıklı ve emniyetli bir sonuç alabilmek için Asit Test Oranı formülünü kullanmaktadırlar.

Cari oran, mevcut likidite yeteneğinin kısa vadeli borçlarına karşı oranını gösteren bir hesaplama türüdür. Direkt olarak net maddi değer üzerinden de hesaplama yapmak mümkündür. Bu hesaplama Net İşletme Sermayesi formülü ile yapılabilir.

 

Net İşletme Sermaye Formülü

\[ Net\ İşletme\ Sermayesi = Dönen\ Varlıklar – Kısa\ Vadeli\ Yabancı\ Kaynaklar \]

Formül üzerinden de görüldüğü gibi net işletme sermayesi kısa vadeli borçların, dönen varlıklardan çıkarılması ile beraber kalan miktarın değerini vermektedir.

 

 

Saim Pehlivan

Pamukkale Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman öğrencisi. Araştırmayı ve yazmayı sever. Bu blog üzerinden araştırdıklarını yazıyor.

İlgili Yazılar

Giffen Malı (Giffen Paradoksu) Nedir?

Giffen Malı (Giffen Paradoksu) Nedir?

Ölçek Ekonomisi ve Dışsal Ölçek Ekonomisi Nedir?

Ölçek Ekonomisi ve Dışsal Ölçek Ekonomisi Nedir?

Etkin Piyasalar Nedir?

Etkin Piyasalar Nedir?

Betimsel, Pozitif ve Normatif Ekonomi Nedir?

Betimsel, Pozitif ve Normatif Ekonomi Nedir?

Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir