Giffen Malı (Giffen Paradoksu) Nedir?

Giffen Malı

Giffen Malı veya Giffen Paradoksu standart arz ve talep kanunlarından aykırı hareket eden ucuz ve ikamesi çok düşük olan malı tanımlamaktadır. 1800’lü yıllarda İskoç İstatistikçi ve Ekonomist Robert Giffen tarafından Giffen Malı olarak adını almıştır. Giffen Malı’nda oluşabilecek bir fiyat artışı o malın talebini arttırmaktadır. Fiyatında düşme meydana gelmesi ise mala olan talebin azalmasına neden … Devamını oku…

Ölçek Ekonomisi ve Dışsal Ölçek Ekonomisi Nedir?

Ölçek Ekonomisi

Düşük girdi maliyetleriyle daha fazla ürün ve ya hizmet sunulması ölçek ekonomilerinin oluşmasını sağlar. Ekonomi içerisinde yer alan firmalar az girdi maliyetleriyle daha fazla üretim ve ya hizmet sunabiliyorsa ölçek ekonomisi oluşur ve ekonomik büyüme sağlanır. Adam Smith, mutlak üstünlük teorisinden sonra ölçek ekonomileri teorisini öne çıkarmıştır ve birbirleriyle bağlantılı olduğunu savunmuştur. Adam Smith iki … Devamını oku…

Etkin Piyasalar Nedir?

Etkin Piyasalar

İktisat ve Ekonomi içerisinde etkin piyasalar, kar fırsatlarının uzun döneme yayılmadan kısa sürede ortadan kalktığı piyasaları ifade eder. Daha detaylı anlayabilmek için örneklendirme çok mantıklı olacaktır. İşe gitmek için dolmuş kullandığınızı düşünelim. Beklediğiniz durakta sizle beraber aynı yöne gidecek birçok kişi olduğunu varsayalım. O an aynı durağa, aynı yöne giden iki dolmuşun geldiğini düşünün ve … Devamını oku…

Betimsel, Pozitif ve Normatif Ekonomi Nedir?

Betimsel, Pozitif ve Normatif Ekonomi

Ekonomik kavramların araştırılması ve sonuca bağlanmasında üç tür metoda başvurulur. Bu temel üç metod betimsel ekonomi, pozitif ekonomi ve normatif ekonomiden oluşmaktadır. Üç kavram birbirleriyle bağlantılıdır. İlk kullanılan yöntem betimsel ekonomi ile veriler toplanır, pozitif ekonomi ile elde edilen verilerin nasıl işlediği incelenir. Normatif ekonomi ile sonuç ilişkisi kurulur. Bu kavramlar iktisat biliminin de temel … Devamını oku…

Marjinalizm ve Batık Maliyet Nedir?

Marjinalizm ve Batık Maliyet

Tercih ve ya alınan bir karar sonucu ortaya çıkan ana maliyet marjinalizm kavramını ifade eder. Yatırım kararlarının temelini oluşturur. Makro ve mikro ekonominin temel kavramlarındandır. Alınacak kararın tercih edilme olasılığını büyük önemle etkiler. Örneklendirme ile daha iyi pekiştirelim. Günümüzde popüler olan youtube yayıncılığını düşünelim. Birçok youtuber yaptığı içeriklerle iyi bir kazanç kapısı sağlayabiliyor ve sağladıkları … Devamını oku…

Merkantalizm Nedir? Doğuşu, Zayıflaması ve Çöküşü Nasıl Oldu?

Merkantalizm

14. yüzyıldan 17. Yüzyılın sonuna kadar etkinliğini göstermiş siyasal ve ekonomik bir akımdır. Merkantalizm, Avrupa bölgesinde ortaya çıkmıştır. Devlet müdahalesinin oldukça etkin olduğu bir dönemdir. Dünya üzerinde çeşitli etkiler bırakmış, Afrika ve Uzak Doğu bölgelerinin sömürge haline gelmesine sebebiyet vermiştir. Merkantalizm Nedir? Merkantalizm’de amaç fazla altın stoğuna sahip olmaktadır. Ülke zenginliğinin göstergesi hazinenin sahip olduğu … Devamını oku…

Arz ve Talep Esnekliği Nedir, Nasıl Hesaplanır? (Formülleriyle)

Arz ve Talep Esnekliği

İktisat içerisinde esneklik, uygulanan bir karar karşısındaki değişimin ölçüsünü ifade etmek amacıyla bulunur. Esneklik arz esnekliği, talep esnekliği ve talebin gelir esnekliği olarak bulunabilir. Esnekliğin sonucu oransal bir ifadedir. %1’lik bir fiyat değişimi karşısında miktarın % kaç değiştiğini gösterir. Esneklik sonuçları oransal ifade için mutlak değer olarak çıkar. “-” (negatif) olması miktarın azaldığını, “+” (pozitif) … Devamını oku…

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi Nedir Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi (Theory of Comparative Advantages) David Ricardo tarafından, Mutlak Üstünlük Teorisi‘nden yaklaşık 40 yıl sonra ortaya atılmıştır ve güçlü bir teori olarak ömrünü devam ettirmektedir. Günümüzde yapılan uluslararası ticaretin temeli olarak kabul görmektedir. Ricardo mutlak üstünlüklerin yetersiz kaldığını ve üstünlüğün karşılaştırmalı olarak belirlenmesini savunmuştur. Mutlak üstünlük içerisinde karşılaştırmalı üstünlüğünde … Devamını oku…

Fırsat Maliyeti Nedir?

Bir kararın verilme aşamasında vazgeçilebilecek diğer en iyi alternatif karar bireyin fırsat maliyetini oluşturur. İnsanlar karar verme aşamasında karşılarında çeşitli seçeneklerle karşılaşır. Bu seçeneklerden en iyisini seçer ve kararını vermiş olur. Böyle bir durum da seçmediği en iyi seçenek ise fırsat maliyetini oluşturur. İktisat için maliyet kavramı daha geniş perspektif içermektedir. Bir arkadaşınıza gazozun maliyetini … Devamını oku…

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert