Kaldıraç Oranları Nedir, Nasıl Hesaplanır ?

Kaldıraç Oranları Nedir, Ne İşe Yarar ?

İşletmenin finansmanın ne derece de yabancı kaynaklardan oluştuğunu gösteren oranlara kaldıraç oranları denir. Özsermaye ile yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyi göstermekle beraber firmanın olumlu bir şekilde finansman edilip edilmediğini, kredi verenlerinin güven paylarının ne derecede olduğunu gösterir. Özsermaye kredi verenler için emniyet marjı özelliği taşır.

Kaldıraç Oranları Nasıl Hesaplanır ?

Kaldıraç oranları 4 farklı kategori altında hesaplanabilir. Bunlar:

  • Toplam Borç Oranı
  • Uzun Vadeli Borç Oranı
  • Faiz Karşılama Oranı
  • Faiz Nakit Karşılama Oranı

olarak ayrılmaktadır.

Toplam Borç Oranı

Toplam borç oranı aktiflerde yer alan finansın ne kadarının yabancı kaynaklarla sağlandığını gösterir.Bu kaldıraç oranının yüksek olması firmanın daha büyük bir borcun altında olduğunu ve güven payının düştüğünü gösterebilir. Herhangi bir ödeme zorluğuna düşme olasılığı yüksek de denilebilir.

Toplam borç oranının içinde kısa vadeli yabancı kaynaklar da yer almaktadır.

\[ Toplam Borç Oranı = \frac{Toplam Aktif – Toplam Özsermaye}{Toplam Aktif} \]

Mantık olarak özsermaye miktarı toplam aktiflerden çıkartılır. Sonuç olarak yabancı kaynaklar kalacaktır. Bu yabancı kaynakların toplam aktife bölünmesiyle, yabancı kaynağın toplam aktif içinde kaç oranında olduğu bulunacaktır.

Toplam Borç Oranı Örnek:

Toplam Aktif: 1.980.000TL
Özsermaye: 1.210.000TL

(1.980.000 1.210.000) / 1.980.000 = 0,388

Sonuç olarak yabancı kaynak borcumuz %38-%39 arasındadır. Yine aynı verilere göre 1 – 0.0388 = 0.612, %62 oranında özsermayemizin olduğu söylenebilir.

 

Uzun Vadeli Borç Oranı

Bir firmanın uzun vadeli borçlarının oranını gösterir. Firmanın yatırımları hakkında bilgi edinebilmek için önemlidir. Ayrıca yatırımlarında ne derecede borçlandığı bu veriyle ölçülebilir. Bu kaldıraç oranı hesaplamasında kısa vadeli borçlar yer almaz.

\[ Uzun Vadeli Borç Oranı = \frac {Uzun Vadeli Borç}{Uzun Vadeli Borç + Özsermaye} \]

Mantık olarak uzun vadeli borçların, tekrar uzun vadeli borç ve özsermaye toplamına bölünerek toplam kaynaktaki uzun vadeli borç oranının ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Uzun Vadeli Borç Oranı Örnek

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 250.000
Özsermaye: 1.210.000

250.000 / (250.000 + 1.210.000) = 0,171

Sonuç olarak yatırımlarımızın %17’sinin uzun vadede borçlanarak gerçekleştirildiği söylenebilir.

 

Faiz Karşılama Oranı

Bir firmanın finansman giderlerini ne derecede karşılayabildiğini görmek için faiz karşılama oranı kullanılır. Faiz ve vergi öncesi kar verisinin finansman giderlerine bölünmesiyle bulunur. Çıkan sonuç kaç kez karşılayabileceğimizi ve ya giderlerimizi karşılayabiliyor muyuz gibi bilgileri verir.

\[ Faiz Karşılama Oranı = \frac {Faiz Ve Vergi Öncesi Kar} {Finansman Giderleri} \]

Faiz Karşılama Oranı Örnek

Faiz ve Vergi Öncesi Kar: 260.000TL
Finansman Giderleri: 26.000TL

260.000 / 26.000 = 10

Sonuç olarak finansman giderlerimizi 10 kez karşılayabileceğimiz bir durumumuz var. Bu oranın yüksek çıkması firmalar için iyi bir göstergedir.

 

Faiz Nakit Karşılama Oranı

Faiz nakit karşılama oranı, faiz karşılama oranından farklı olarak amortisman eklenerek bulunur. Bunun sebebi faiz ve vergi öncesi kar verisinde amortisman yer almamaktadır. Daha gerçekçi bir sonuca ulaşmak için firma faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı ile finansman giderlerinin ne derecede ödendiği hesaplanabilir.

\[ Faiz Nakit Karşılama Oranı = \frac {Faiz ve Vergi Öncesi Kar + Amortisman}{Finansman Giderleri} \]

Faiz Nakit Karşılama Oranı Örnek

Faiz ve Vergi Öncesi Kar: 260.000TL
Finansman Giderleri: 26.000TL
Amortisman: 35.000TL

(260.000 + 35.000) / 26.000 = 11,34

 

Finansal yönetim araçlarından olan likidite oranları yazımızı ve devir hızı oranları yazımızı inceleyebilirsiniz.

“Kaldıraç Oranları Nedir, Nasıl Hesaplanır ?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert