Likidite Oranları (Formülleri)

Likidite oranları işletmelerin kısa dönem içerisinde borçlarını kapatma gücünün seviyesini göstermektedir. İşletmenin sahip olduğu bilanço verilerinden bilgiler alınarak hesaplanmaktadır. En başta bankalar olmak üzere birçok borç veren kişi ve kurumlar bu hesaplama yöntemlerine göre borç verme kararı almaktadır. İşletmeler açısından nakit ve öz kaynak yerine borç ile faaliyet yapma hususunun önemini göz önüne aldığımızda işletme için iyi likidite oranlarına sahip olmak vazgeçilmez bir finansal yönetim biçimidir.

Likidite hakkında detaylı bilgiyi Likidite ve Türleri yazımızdan alabilirsiniz.

Likidite oranları 3 başlık altında incelenmektedir.

Cari Oran

Cari oran işletmenin kısa dönem içerisinde ödeme amacıyla aldığı borçlarının ödenmesi aşamasında ki gücünü gösterir. İşletmenin sahip olduğu bilançoda yer alan dönen varlıklarının, kısa vadeli yabancı kaynaklarına bölünmesiyle hesaplanır.

Birçok kaynakta cari oranın 2 ve ya 2’nin üzerinde olması firma için iyi bir durumu ifade eder. Diğer oranlara göre daha az güvenirlik vermekle beraber çok az kullanılan yöntemdir.

\[ Cari Oran = \frac{Dönen Varlıklar}{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar} \]

Asit Test Oranı

Likidite yeteneği bilançoda en kolay ve hızlı nakde çevrilebilecek varlıklardan en zora doğru sıralanmasıyla elde edilir. Kolay ve hızlı nakde çevrilen varlıklar en yüksek likiditeye sahiptir. Bu sebeple stokların bilanço da en az likiditeye sahip olması nedeniyle stokların, dönen varlıklardan çıkarılmasını esas almıştır. Dönen varlıklardan, stoklar çıkarılır ve elde edilen değer kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünür.

\[ Asit Test Oranı = \frac{(Dönen Varlıklar-Stoklar)}{Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar} \]

Asit test oranı aynı cari oran gibi kısa dönemde işletmenin borç ödeme gücünü gösterir. Yalnız asit test oranı, cari orana göre borç ödeme garantisinin daha yüksek olduğu bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Nakit Oranı

Adından da anlaşılabileceği gibi firmanın nakit olarak sahip olduğu likidite oranını gösterir. Finansal yönetim açısından en güvenilir yöntem olmakla beraber en geniş kullanıma da sahiptir. Özellikle küçük çaplı işletmeler için sıkça bu yöntem göz önüne alınır. Ayrıca sıkıntılı dönemlerde borç ödeme garantisi sadece bu değere göre hesaplanabilir.

Nakit oranı firmanın bilançosunda yer alan hazır değerler ile pazarlanabilir menkul değerlerinin toplanması ve bu toplamın kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle elde edilir.

\[ Nakit Oranı = Hazır Değerler + Pazarlanabilir Menkul Değerler \]

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert