Mutlak Üstünlük Teorisi

Adam Smith dış ticaretin yararlarını ve uluslararası uzmanlaşmanın önemini mutlak üstünlük teorisi ile açıklamıştır. İlk olarak 1776 yılında Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” olarak çevirdiğimiz kitabında ortaya atılmıştır.

Mutlak üstünlük teorisi iki ülkenin ürettiği mal birim sayısından yola çıkarak açıklanır. Yapılan karşılaştırmada hangi ülke o mal üzerinde daha verimli bir birim üretebiliyorsa o mal üzerinde yoğunlaşmasını savunur.

Mutlak Üstünlük Teorisi Özellikleri

  • Mutlak üstünlük teorisi iki ülke ve iki mal üzerinden incelenir
  • Para yerine mal değiş tokuşu vardır
  • Mal değerleri iş gücü ile ölçülür. Yani bir malın değeri diğer malın birim sayısı ile kıyaslanmasıyla elde edilir.
  • Mallar homojen kabul edilir. İki ülkenin de ürettiği malın kalitesi vb. aynıdır.

Mutlak Üstünlük Teorisi Örnek

Yukarıda belirttiğimiz gibi iki ülke ve iki mal ele alalım. Bunlar ülke olarak İngiltere ve Türkiye, mal olarak Tekstil ve Gıda olsun

Bir tablo ile bir işçinin günde üretebildiği birimleri belirleyelim.

Ülke Tekstil Ürünü Gıda Ürünü
İngiltere 3 6
Türkiye 4 2

Şimdi mutlak üstünlük teorisine göre kıyaslamamızı yapalım.

Tekstil ürününü ele aldığımızda İngiltere’de bir işçi 3 ürün üretebilirken, Türkiye’de bir işçi 4 ürün üretebiliyor. Bu durumda mutlak üstünlük Türkiye’dedir.

Gıda ürününü ele aldığımızda ise İngiltere’de bir işçi 6 ürün üretebilirken, Türkiye’de 2 ürün üretebilmektedir. Bu sebeple İngiltere gıda ürününde mutlak üstünlüğe sahiptir.

Bu analize göre Türkiye tekstil ürünün de uzmanlaşmalı, İngiltere ise gıda ürününde uzmanlaşmalıdır. Arz fazlası oluşan ürünlerle ise değiş tokuş yaparak diğer ürün de ki taleplerini karşılamalıdır.

Adam Smith’in bu teorisine göre iki ülke de daha fazla ürün elde etmiş olacaktır.

Şimdi ise ürünlerin fiyatlarını belirleyelim.

İngiltere için 3 Tekstil = 6 Gıda ürünü kısaltırsak 3T=6G olmaktadır. Sadeleştirmeye de gidersek 1T=3G olmaktadır. Yani bir tekstil ürününün karşılığı 3 gıda ürünü olmaktadır.

Türkiye için ise 4 Tekstil = 2 Gıda ürünü, 4T=2G, 2T=1G olmaktadır. Bu durum 2 tekstil ürünü karşılığında 1 gıda ürünü olarak yansımaktadır.

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert