Risklerin Sınıflandırılması: Finansal ve Finansal Olmayan Riskler

Risklerin sınıflandırılması, finansal riskler ve finansal olmayan riskler olarak da ayrılmaktadır. Finansal riskler sayısal olarak ölçülebilir ancak finansal olmayan riskler de sayısal değerler fazla söz konusu değildir.

Finansal Riskler

Finansal piyasalarda ki dalgalanmalar ve işletmenin finansal faaliyetlerine dayalı olarak oluşan riskler finansal riskler kategorisinde yer alır. İşletmenin yönetim planı büyük önem taşır. Genel olarak önlemler birbirlerine benzerdir.

Finansal risklere

  • Piyasa riski (döviz kuru, faiz oranı, hisse senedi değeri, ham madde)

Piyasada meydana gelen dalgalanmaların sonucunda oluşan risklerdir. Ağırlıklı olarak kur değişimleri ve faiz oranı büyük etki eder.

  • Kredi riski (default risk, karşı taraf riski)

Default risk varsayılan ödenememe riskidir. Default riski en düşük varlık devlet tahvilleridir. Ek olarak karşı tarafa olan yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski de kredi riski içerisindedir.

  • Likidite riski (dönüşüm riski, aktif-pasif vade uyuşmazlığı)

Likidite ihtiyacı sırasında varlıkların likiditeye zamanında ve kolayca çevrilemediği durumlar dönüşüm riskini ifade eder. Aktif-pasif vade uyuşmazlığı ise firmanın borçlarını ödeme vadesi ile borçlarını alma vadesi arasındaki uyuşmazlığı ifade eder. Borçlarını alma vadesinin, borçlarını ödeme vadesinden yüksek olduğu durumlarda söz konusudur.

  • Operasyonel Risk (personel riski, teknik risk, yasal risk)

Operasyonel risk içerisinde personel hataları, bilgi ve bilişim sistemlerinde ki teknik hatalar ve yasal düzeni kaçırma gibi riskleri barındırır.

Finansal Olmayan Riskler

Finansal yapıdan uzak olarak firmanın üretim ve ya pazarlama gibi faaliyetleri içerisinde karşılaşabilecekleri riskleri oluşturur. Genel standart önlemlerin dışında firma planlaması daha ön plandadır.

Finansal olmayan risklere

  • Teknolojinin eskimesi ve satış kaybı
  • Pazarlama tekniklerinin geride kalması

gibi durumlar örnek verilebilir.

Bu yazımız da risklerin sınıflandırılması içerisinde finansal ve finansal olmayan risklerden bahsedilmiştir. Ayrıca

Firma İçi ve Dışı Riskler

Yönetilebilir ve Yönetilemez Riskler

Sistemik, Sistematik ve Sistematik Olmayan Riskler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri

yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert