Risklerin Sınıflandırılması: Firma İçi ve Dışı Risk Unsurları

Risklerin sınıflandırılması içerisinde yer alan firma içi ve dışı risk unsurları, işletmenin kontrolü altında ve ya kontrolü dışında olarak 2 ana başlığa ayrılmıştır. Firmanın kontrol edebileceği riskler, firma içi riskler kategorisinde yer alırken işletmenin kontrolünü dışında olan riskler ise firma dışı riskler kategorisinde yer almaktadır.

Burada ki kontrolden kastedilen, firmanın direkt olarak etki edip, edememe durumudur. Firmanın kontrolü dışında gerçekleşen etkiler karşısında da firmalar planlama yapabilir ve gard sağlayabilir.

Firma İçi Risk Unsurları

Firmanın kontrolünü sağlayabileceği, gelecekteki riskler karşısında firmanın planlamalarının ön planda olduğu riskler kategorisini oluşturur. İyi bir yönetim ve planlama riskler karşısında büyük etkiye sahiptir. Önceden düşünülemeyen ve ya altyapısının hazırlanmadığı durumlarda firma için büyük zararlar doğurabilir. Firma içi risklere

 • Firma içerisinde yer alan teknoloji
 • Finansal yapı ve borç fonlarının ağırlıkları
 • Likidite oranları
 • Plansız olarak yüksek kar amacı taşımak
 • Çalışanların eğitim seviyeleri ve işletmenin sağladığı eğitimler
 • İşçi haklarını sağlayamamak

gibi unsurlar örnek olarak verilebilir.

Firma Dışı Risk Unsurları

Firmanın kontrolü dışında gerçekleşen ağırlıklı olarak çevresel ve sektörel değişimlerin yer aldığı risk kategorisidir. Firma dışı riskler kategorisin de yer alan bazı unsurlar karşısında yönetilebilir riskler planlaması yapılarak önceden hazırlık sağlanabilir. Ancak firmanın kontrolü dışında oluşan değişimleri içerdiği için firma dışı riskler kategorisinde yer almaktadır.

 • Politika etkileri
 • Piyasa fiyatlarında gerçekleşen değişimler
 • Sektör hayat eğrisi
 • Kur değişimleri
 • Firma dışında yer alan teknolojik değişim ve gelişimler
 • Doğal afet, hava koşulları vb. tabiat olayları

 

Günümüz de işletmelerin firma içi ve firma dışı riskler konusunda titiz davranmaması devamında bir çok problemi de yanında getirmektedir. Bir işletmenin ömrünü uzun tutmak, gelişmeler karşısında eksik kalmasını önlemek iyi bir yönetim planı gerektirmektedir. Bu sebeple firma içi ve dışı risklerin göz ardı edilmeyerek iyi planla desteklenmesi ve oluşabilecek zararların önceden önlenmesi önemlidir. Son zamanlarda şirketler yönetici gibi departmanlarda risk yönetimi konusunda uzman ve ya iyi bir bakış açısı geliştirebilecek yönetici aramaktadırlar. Bu örnek riskin işletmeler için önemli bir yer taşıdığının önemli bir göstergesidir.

Bu yazımız da risklerin sınıflandırılması içerisinde firma içi ve dışı risklerden bahsedilmiştir. Ayrıca

Yönetilebilir ve Yönetilemez Riskler

Sistemik, Sistematik ve Sistematik Olmayan Riskler

Finansal ve Finansal Olmayan Riskler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri

yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

 

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert