Risklerin Sınıflandırılması: Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri

Risklerin sınıflandırılması içerisinde sabit getirili menkul kıymetler riskleri de yer almaktadır. Faiz oranı başta olmak üzere sabit getirili menkul kıymetler çeşitli risklerle yatırımcının beklentisini düşürebilir. Sabit getirili menkul kıymetler gibi yatırım araçlarında dikkat edilmesi gereken riskler detaylarıyla açıklanmıştır.

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri

  • Faiz oranı riski
  • Satın alma gücü riski
  • Yeniden yatırım riski
  • Geri çağrılma ve ön ödeme riski
  • Geri ödenmeme riski

olarak sıralanabilir. Tabi ki bu risklerin dışında kalan risklerde söz konusu olabilir. Genel olarak karşılaşılabilecek riskler sıralanmıştır.

1. Faiz Oranı Riski

Piyasa faiz oranları üzerinde gerçekleşen değişimler sabit getirili menkul kıymetlerin piyasa fiyatları üzerinde dalgalanmalar meydana getirir. Vade süresi uzun olan menkul kıymetler için risk de büyük olur. Sebebi ise uzun dönemde faiz oranların da büyük değişiklikler meydana gelebilecek olmasıdır.

Menkul kıymetin piyasa değeri, menkul kıymetin faiz oranıyla iskonto edilmesiyle bulunabilir.

2. Satın Alma Gücü Riski

Enflasyon oranı, paranın ve ya sabit getirili menkul kıymetin satın alma gücünü etkilemektedir. Vade sonunda beklenen değer, enflasyonun yüksek olması sebebiyle değer kaybedebilir. Bu durumda satın alma gücü kaybı oluşur.

3. Yeniden Yatırım Riski

Ara ödemeli yatırımların karşılığında sağlanan getiriler ile tekrar yatırım yapmak istenildiğinde, daha önce yapılan yatırım değerlerinin daha altında yatırım imkanıyla karşılaşmak yeniden yatırım riskini oluşturur.

Örnekle açıklamak gerekirse, bir yatırım karşılığında aylık %2 oranında bir getiri elde ediyorsunuz. Ancak bulunduğunuz dönem içinde aynı tarzda bir yatırımı yapmak istediğinizde %2 oranından daha az bir piyasa karşınıza çıkıyor. Bu durum yeniden yatırım riskini oluşturur.

Faiz oranları yeniden yatırım riskinin altyapısını oluşturur. Faiz oranlarının düşmesi yeniden yatırım riski ile karşı karşıya kalmanıza sebep olur.

4. Geri Çağrılma ve Ön Ödeme Riski

Borçlunun borcunu anlaşmış olduğu vade süresinden önce toplayarak borçlarını kapatmak istemesi durumunu ifade eder. Bu durum geri çağrılabilir özellikli tahviller için geçerlidir. Faiz oranlarının düşük olması durumunda borçlu, borçlarını kapayarak yeniden daha düşük oranlarla borçlanma yoluna gitmek isteyebilir. İhracatçılar için bir kazanç oluşturabilirken, ithalatçı konumunda olanlar için risk oluşturur.

5. Geri Ödenmeme Riski

Borçlunun borcunu ödememe riskini oluşturur. Yüksek getirili menkul kıymetler de geri ödenmeme riski de yüksektir. Karşılaşılabilen bir durumdur. Bu riski azaltmak için portföy çeşitlendirmesi yapılabilir. Ek olarak ipotek gibi durumlarla borç veren kendi risklerini azaltmaya gidebilir.

Diğer risk çeşitleri içerisinde alan

Firma İçi ve Dışı Riskler

Yönetilebilir ve Yönetilemez Riskler

Sistemik, Sistematik ve Sistematik Olmayan Riskler

Finansal ve Finansal Olmayan Riskler

yazılarına da göz atmayı unutmayın.

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert