Risklerin Sınıflandırılması: Sistemik, Sistematik ve Sistematik Olmayan

Risklerin sınıflandırılması başka bir açı olarak piyasa bölümündeki bozulmalar, ekonomik ve politik faktörlerin değişimi sonucunda oluşan riskler ve oluşan bu risklerin geneli ve ya belirli bir sektörü etkilemesine göre sistemik risk, sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ayrılmıştır.

Bu risklerin genelinde ekonomik, politik ve sosyal değişimler söz konusudur. Bu değişimler tüm firmaları aynı yönde etkilemektedir. Değişimler bazen tüm sektörleri etkilememekle beraber belirli sektörleri etkileyebilir. Risklerin ayrımında bu durumda göz önüne alınmıştır.

Portföy Çeşitlendirilmesi

Portföy çeşitlendirilmesi özellikle sistematik olmayan risklere karşı iyi bir önlem konumundadır. Amaç yatırım yapma aşamasında bir varlığa yoğunlaşmak değil, yatırımları farklı varlıklara dağıtmaktır. Bir varlığa yapılan yatırımlarda varlığın riski tüm yatırımın riskini oluşturmaktadır. Bu durumda risk etkisi tüm yatırımı etkilemektedir. Portföy çeşitlendirilmesi ile bir varlığın riski sadece o kısmı etkilemekte ve diğer yatırımları etkilememektedir. Tabi ki çeşitlendirmeyi iyi yapmak önemlidir.

Sistemik Risk

Bulaşma etkisi ile tüm firmaları etkileyerek firmaların art arda zarar görmesine sebep olan risk türüdür. Bu risk türünde likidite ve ödeme güçlükleri büyük önem taşımaktadır. Riskin kendini göstermesiyle beraber güven krizi oluşur ve likidite sorunları ortaya çıkar.

Sistematik risklere

 • Mortgage krizi
 • Asya krizi

önemli örnekler olarak verilebilir.

Sistematik Risk

Gerçekleşen ekonomik, politik ve sosyal değişimlerin finansal pazarları etkilediği durumda sistematik risk söz konusudur. Piyasalarda yer alan tüm firmalar bu durumdan aynı yönde ve aynı zaman da etkilenir. Menkul kıymet getirilerinde dalgalanmalar söz konusudur.

Portföy çeşitlendirilmesi sistematik risk karşısında bir önlem taşımaz. Çünkü tüm piyasalar etkilendiği için tüm varlıklar bu risk etkisi altında kalacaktır.

Sistematik risklere

 • Faiz oranı riski
 • Enflasyon riski
 • Pazar ve piyasa riski
 • Politik risk
 • Satın alma gücü riski

örnek olarak verilebilir.

Sistematik Olmayan Risk

Oluşan toplam riskin genel olarak değil belirli bir sektöre ve ya direk olarak bir firmaya karşı etkisini gösterdiği durumlarda sistematik olmayan risk söz konusudur.

Portföy çeşitlendirmesi yapmak sistematik olmayan risklere karşı iyi bir önlem taşımaktadır. Bu noktada yatırımların ağırlıklı olarak aynı sektöre değil farklı sektöre yapılması önemlidir.

Sistematik olmayan risklere

 • Finansal risk
 • Faaliyet riski
 • Yönetim riski
 • İş ve endüstri riski

örnek olarak verilebilir.

Portföy çeşitlendirilmesi sistematik risk için engel taşımasa da bu yola başvurmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sistematik risk için engel taşımaması daha fazla zarar vereceği anlamına gelmemektedir. Ancak sistematik olmayan risk söz konusu olduğunda iyi bir önlem alınmış olacaktır.

Sistemik, sistematik ve sistematik olmayan riskler hakkında bilgi verilmiştir. Risklerin sınıflandırılması içerisinde yer alan

Firma İçi ve Dışı Riskler

Yönetilebilir ve Yönetilemez Riskler

Finansal ve Finansal Olmayan Riskler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri

yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert