Risklerin Sınıflandırılması: Yönetilebilir ve Yönetilemez Riskler

Firma içi ve dışı riskler içerisinde yönetilebilir ve yönetilemez riskler bulunmaktadır. Yönetilebilir riskler, riskleri tamamen ortadan kaldırmaz. Zamanla meydana gelebilecek risklere karşı bir önlem oluşturur. Risklerin etkilerinde büyük oranda azalma meydana getirdiği için önemlidir.

Günümüzde sigorta işlemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması firma içi ve dışı risklere karşı önlem alma işlemlerini kolaylaştırmıştır. Ayrıca türev araçlar ile kur ve faiz değişimleri karşısında büyük önlemler alınabilmektedir.

Yönetilebilir Riskler

Firma içi ve dışı risklere karşı önlem alınabilen risklere yönetilebilir riskler adı verilmektedir. Risklere karşı önlem alma aşamasın da sigorta işlemleri, türev araçlar ve ar-ge yatırımları büyük önem taşımaktadır.

Yönetilebilir risklere

  • Doğal afet vb. tabiat olayları – Sigorta yaptırılarak
  • Kur ve faiz değişimleri – Türev araçlar kullanılarak
  • Teknolojik gelişmeler – Ar-ge yatırımları yapılarak

örnek olarak verilebilir.

Yönetilemez Riskler

Önlem alınamayan ve ya engellenmesi mümkün olmayan riskler ise yönetilemez riskler kategorisine girmektedir. Zamanla gelişimler bazı yönetilemeyen riskleri, yönetilebilir riskler kategorisine taşımıştır. Ancak günümüzde yönetilmesi mümkün olmayan riskler de bulunmaktadır.

Yönetilemez risklere

  • Krizler
  • Seferberlik ve savaşlar
  • Çalışanların hataları

örnek olarak verilebilir.

Örneklerden de anlaşılabildiği gibi genellikle firma dışı riskler karşısında önlemler almak mümkündür. Genelde önlem alınmayan durumlar ise çok istisnai durumlar içermektedir. Firma yönetimleri için risklere karşı önlem almak en başlıca işlemleri oluşturur. Bu sebeple iyi bir planlama risklere karşı önemlidir.

Bu yazımız da yönetilebilir ve yönetilemez risklerden bahsedilmiştir. Ayrıca risklerin sınıflandırılması içerisinde yer alan

Firma İçi ve Dışı Riskler

Sistemik, Sistematik ve Sistematik Olmayan Riskler

Finansal ve Finansal Olmayan Riskler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri

yazılarımıza da göz atmanızı öneririz.

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert