Döviz taşıma ticareti
Finans Finansal Yönetim Ticaret Uluslararası Ticaret

Döviz Taşıma Ticareti (Currency Carry Trade) Nedir, Nasıl Yapılır?

Döviz Taşıma Ticareti (Currency Carry Trade) Nedir? Döviz taşıma ticareti (Currency carry trade) bir ülkenin para birimi ve faiz oranları üzerinden borçlanarak elde edilen parayı, diğer ülkenin para birimine çevirerek o ülke de faize yatırma işlemidir. Yüksek verimli para birimi ve düşük verimli para birimi arasında kar sağlama amacı taşır. Günümüzde döviz piyasasında popüler ticaret […]

Başabaş Noktası Grafiği
Eğitim Finans Finansal Yönetim Ticaret Yatırım

Başabaş Noktası Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Başabaş Noktası Nedir? Başabaş noktası bir firmanın hiç bir kar elde etmeden, zararlarını karşılayabildiği noktayı/seviyeyi belirtir. Diğer bir açıdan ise bir firmanın, giderlerini karşılayabildiği nokta da denilebilir. Başabaş noktası birim fiyat, birim değişken gider ve sabit giderler ile hesaplanır. Ayrıca sadece sabit giderler ve katkı payı ile de hesaplanabilir. Birim fiyat: Bir birim ürünün satıldığı […]

Arz ve Talep Esnekliği
Eğitim Ekonomi İktisat Ticaret

Arz ve Talep Esnekliği Nedir, Nasıl Hesaplanır? (Formülleriyle)

İktisat içerisinde esneklik, uygulanan bir karar karşısındaki değişimin ölçüsünü ifade etmek amacıyla bulunur. Esneklik arz esnekliği, talep esnekliği ve talebin gelir esnekliği olarak bulunabilir. Esnekliğin sonucu oransal bir ifadedir. %1’lik bir fiyat değişimi karşısında miktarın % kaç değiştiğini gösterir. Esneklik sonuçları oransal ifade için mutlak değer olarak çıkar. “-” (negatif) olması miktarın azaldığını, “+” (pozitif) […]

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
Eğitim İktisat Ticaret

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi Nedir Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi (Theory of Comparative Advantages) David Ricardo tarafından, Mutlak Üstünlük Teorisi‘nden yaklaşık 40 yıl sonra ortaya atılmıştır ve güçlü bir teori olarak ömrünü devam ettirmektedir. Günümüzde yapılan uluslararası ticaretin temeli olarak kabul görmektedir. Ricardo mutlak üstünlüklerin yetersiz kaldığını ve üstünlüğün karşılaştırmalı olarak belirlenmesini savunmuştur. Mutlak üstünlük içerisinde karşılaştırmalı üstünlüğünde […]

Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Ticaret

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Incoterms Dış ticarette teslim şekilleri Uluslararası Ticaret Odası (ICC – International Chamber of Commerce) tarafından Incoterms ile belirlenmiştir. Incoterms ürün ve malların taşınmasında ki sorumlulukların ve maliyetlerin, alıcı ve satıcı arasında pay edilmesini sağlayan maddelerdir. Belirsizliklerin, ülkeden ülkeye değişen uygulamaların önüne geçmek amacıyla oluşturulmuştur. Incoterms ilk olarak 1936 yılında çıkmıştır. Zamanla geliştirilerek farklı versiyonları çıkarılmıştır. […]

Eğitim Ticaret Uluslararası Ticaret

Mutlak Üstünlük Teorisi

Adam Smith dış ticaretin yararlarını ve uluslararası uzmanlaşmanın önemini mutlak üstünlük teorisi ile açıklamıştır. İlk olarak 1776 yılında Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” olarak çevirdiğimiz kitabında ortaya atılmıştır. Mutlak üstünlük teorisi iki ülkenin ürettiği mal birim sayısından yola çıkarak açıklanır. Yapılan karşılaştırmada hangi ülke o mal üzerinde daha verimli bir birim üretebiliyorsa o mal üzerinde yoğunlaşmasını […]

Eğitim Ticaret Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Kapsamı

Uluslararası Ticaret Teorisi Uluslararası ticaret teorisi 2 ayrı bölümde incelenir. Bunlar mal ve hizmet akımları ve beraberin de getirdiği mali fon ve ödeme akımları. Ana başlıklarından da anlaşılacağı gibi mal ve hizmet akımları; bireyler arasında alışı, satışı gerçekleştirilen mal ve ürünlerle beraber soyut kavram içine alabileceğimiz ve satın alınan hizmetleri incelemektedir. Bir diğer başlığımız olarak […]