Uluslararası Ticaret Teorisi ve Kapsamı

Uluslararası Ticaret Teorisi

Uluslararası ticaret teorisi 2 ayrı bölümde incelenir. Bunlar mal ve hizmet akımları ve beraberin de getirdiği mali fon ve ödeme akımları. Ana başlıklarından da anlaşılacağı gibi mal ve hizmet akımları; bireyler arasında alışı, satışı gerçekleştirilen mal ve ürünlerle beraber soyut kavram içine alabileceğimiz ve satın alınan hizmetleri incelemektedir.

Bir diğer başlığımız olarak kabul edilen mali fon ve ödemeler ise, kısa dönemli borçlanma ve faiz incelemeleri, uzun dönemli yatırımlar, mali ödeme bilançosu, tahvil, hisse senedi, dış dengenin sağlanması gibi konuları ele almaktadır.

Uluslararası ticaret teorisin de ilk önem ve değer mal ve hizmet akımlarına verilmiş ve bu teoriler uzun zamandır incelenmeye alınmıştır. Globalleşen dünya cümlesi adını duyurmaya başladığında fark edilen bir detay ortaya çıkmış ve gelişmiş ülkeler de mali fon ve ödeme akımlarının büyük değere bindiği görülmüştür. Bu ifadeden mal ve hizmet akımlarının, mali fon ve ödemeler karşısında daha değersiz hale geldiği çıkartılamaz ama iki teori başlığının da yüksek değerde önemi olduğu çıkartılabilir.

Uluslararası ticaret teorisinin daha anlaşılır ifade edilebilmesi için yapılan incelemelerde birçok koşul ortadan kaldırılmış ve incelemeler bu şekilde ifade edilmiştir. Yalnız diğer koşullarında eklendiğinde ulaşılan sonucun büyük oranda geçerliliğini koruyacağı kanıtlanmış ve savunulmuştur. Bu sebeple ağırlıklı olarak iki ülke, iki mal ve hizmet vb. şekilde incelemeler çoğunlukla karşınıza çıkacaktır. Bu incelemeler büyük oranda anlaşılır ve basitliği beraberinde getirmektedir.

Uluslararası Ticaret Teorisi Kapsamı

Uluslararası ticaret teorisinin kapsamı hemen başında yer alan uluslararası ifadesinden anlaşılabilir. Bu incelemeler ülkelerin ve ülke vatandaşlarının yaptığı ticari ve hizmet faaliyetleriyle beraber, yapılan mali fon ve ödemeleri de içine almaktadır. Bir ülkenin dış ülkelerle olan iktisadi faaliyetlerini ve hatta diğer ülkelerle olan iktisadi faaliyetlerini de inceler.

Genel Hayatta Uluslararası Ticaret Teorisi

Genel bir şekilde uluslararası ticaret teorisi ve kapsamı hakkında bilgi verdik. Peki ya gerçek hayatımızda bu teorilerin yeri nerede?

Uluslararası ticaret teorisinin gerçek hayatta yerini sorularla sorgulayabilir ve teori açıklamalarının verdiği sonuçlarla bu soruları büyük oranda cevaplayabiliriz.

  • Ülkeler neden dış ticaret yapar? Dış ülkelerle ticaret yapmayı tercih ettiren faktörler nelerdir?
  • Dış ticaret yapan ülkeler, hangi malın ne şekilde ticareti yapılacağına nasıl karar verir?
  • Dış ticarete konu olan ve ihracatı, ithalatı yapılan ürünlerin fiyatı ve değeri nasıl belirlenir?

Yukarıda örneği geçen ve buna benzer birçok soru sorabilirsiniz. İşte bu soruların cevaplarını iktisadı incelemelerde ve uluslararası ticaret teorisine konu olmuş incelemelerde bulabiliriz. Özetle globalleşme sözü değer kazandıkça uluslararası ticaret teorisi bilgilerine olan ihtiyaç ve gelişimi büyük yol katledecektir.

Ek olarak, uluslararası ticaret teorisi ile uluslararası ticaret politikası arasında ki farka değinelim.

Uluslararası ticaret teorisi hükümetin olmadığı bir ortamda ticaretin nasıl yön aldığını incelerken, uluslararası ticaret politikası hükümetin yaptığı politikaları ve bu politikaların da göz önüne alındığında oluşan ticaret davranışlarını inceler.

Yorum yapın

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert